TY & JÁ
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, SEZENÍ, HOVORY, BYTÍ…

Společně můžeme vytvořit prostor pro dění zázraků.
A vstoupit tak do světa harmonie, lásky a soucitu,
v němž „věci“ mohou přirozeně přicházet a odcházet.

PROČ?

Protože možné je úplně všechno.
Třeba 
vědomé tvoření života, který je s námi v souladu a s tímto přicházející celistvost, 
vnitřní mír, obyčejné štěstí, krása jednoduchosti, hluboká vděčnost, tichá radost…

SPOLU…


Společně se můžeme

přiblížit k hranicím, které dovolíš a které zvládneš.

Společně můžeme,
třeba skrze nový a odlišný úhel pohledu, poznat, pochopit, procítit a uctít to,
co tě trápí, s čím si zatím nevíš rady a co se ti nedaří.

Společně můžeme
přijmout, prožít a transformovat tvé/mé
strachy, úzkosti, traumata, závislosti,
pocity selhání, zuřivosti, bezmoci, žalu, zrady, viny,
obviňování sebe i druhých,
nevyživující životní styl,
nejrůznější nutkavé chování,
nedostatečnou sebe–lásku, sebe–vědomí,
velké množství stresu a napětí,
obavy z vyhoření či změny práce,
neúspěšné pokusy o meditaci, odpočinek, klid a mír,
promiskuitní i příliš zdrženlivé sexuální chování,
zaměření na nedokonalosti, nedostatečnosti a chyby,
hrůzu a bázeň z doteku,
nefunkční a nenaplněné vztahy (rodiče, partner, děti…),
strasti s rozchody,
stesky po domově,
přehnanou životní opatrnost a zdrženlivost,
marné hledání celistvosti, lásky, radosti a vděčnosti,
strachy z nemocí, ze smrti/života…

a třeba i vady v řeči :))
(jsem právě v procesu přeladění na plynulou řeč)

MÍSTO SETKÁNÍ

Nemám jedno stálé místo.
Můžeme se setkat třeba v nově zrekonstuovaném prostoru
ZEMĚZNÁS, Nosálovská 2/53, Vyškov.

Ale můžeme se potkat kdekoli jinde, kde ti to bude vyhovovat.
Přijedu za tebou (na cestovném se domluvíme předem) nebo ty za mnou.

 

DÉLKA JEDNOHO SETKÁNÍ
A JEHO CENA

První setkání trvá zpravidla hodinu a půl a jeho cena je 1.400 Kč.
Další setkání, pokud je potřeba: 1.000 Kč/h

Případné podrobnosti si vždy domluvíme předem,
vše vyladíme tak, aby nám oběma v tom bylo dobře.

PRŮVODCE / SPOLUSOUPUTNÍK

Jirka Karbula

Naslouchající, pozorující, intuitivní, otevřený, chybující, tázající, silný i jemný, milující…

Unesu hloubku Tvých strastí i radostí, ale určitě je nutné dodat,
že nejsem lékař ani vystudovaný psycholog.

 

Máš nějaké otázky?