TY & JÁ
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, SEZENÍ, HOVORY, BYTÍ…

Společně můžeme vytvořit prostor pro dění zázraků.
A vstoupit tak do světa harmonie, lásky a soucitu,
v němž „věci“ mohou přirozeně přicházet a odcházet.

PROČ?

Protože možné je úplně všechno.
Třeba 
vědomé tvoření života, který je s námi v souladu a s tímto přicházející celistvost, 
vnitřní mír, obyčejné štěstí, krása jednoduchosti, hluboká vděčnost, tichá radost…

SPOLU…


Společně se můžeme

přiblížit k hranicím, které dovolíš a které zvládneš.

Společně můžeme,
třeba skrze nový a odlišný úhel pohledu, poznat, pochopit, procítit a uctít to,
co tě trápí, s čím si zatím nevíš rady a co se ti nedaří.

Společně můžeme
přijmout, prožít a transformovat tvé/mé
strachy, úzkosti, traumata, závislosti,
pocity selhání, zuřivosti, bezmoci, žalu, zrady, viny,
obviňování sebe i druhých,
nevyživující životní styl,
nejrůznější nutkavé chování,
nedostatečnou sebe–lásku, sebe–vědomí,
velké množství stresu a napětí,
obavy z vyhoření či změny práce,
neúspěšné pokusy o meditaci, odpočinek, klid a mír,
promiskuitní i příliš zdrženlivé sexuální chování,
zaměření na nedokonalosti, nedostatečnosti a chyby,
hrůzu a bázeň z doteku,
nefunkční a nenaplněné vztahy (rodiče, partner, děti…),
strasti s rozchody,
stesky po domově,
přehnanou životní opatrnost a zdrženlivost,
marné hledání celistvosti, lásky, radosti a vděčnosti,
strachy z nemocí, ze smrti/života…

a třeba i vady v řeči :))
(jsem právě v procesu přeladění na plynulou řeč)

MÍSTO SETKÁNÍ

Nemám stálé místo.

Můžeme se potkat kdekoli ti to bude vyhovovat.
Přijedu za tebou nebo ty za mnou.

 

DÉLKA JEDNOHO SETKÁNÍ
A JEHO CENA

 Jedno setkání trvá 60–120 minut.
Cena jednoho setkání je rovna tomu, co si běžně vyděláš za jeden den.

Případné podrobnosti si vždy domluvíme předem,
vše vyladíme tak, aby nám oběma v tom bylo dobře.

PRŮVODCE / SPOLUSOUPUTNÍK

Jirka Karbula

Naslouchající, pozorující, intuitivní, otevřený, chybující, tázající, silný i jemný, milující…

Unesu hloubku Tvých strastí i radostí, ale určitě je nutné dodat,
že nejsem lékař ani vystudovaný psycholog.

 

Máš nějaké otázky?