AKTUÁLNÍ INFORMACE


Další společný kruh se uskuteční:

středa, 24. 11. 2021, 18.00—21.00+

Luleč, jurta

Podrobnosti k místu pošleme po přihlášení.

TÉMA KRUHU 24/11/2021
VZTAHY

 Naše vnímání světa, vnímání sebe sama, utváření našeho vlastního světa již od našich prvních okamžiků, je založené především na interakci s jinými lidmi.

Toto vzájemné působení lidských bytostí se odehrává na mnoha úrovních a v rozmanité hloubce — vztahy mohou být obohacující i vyčerpávající, svobodné i závislostní, ale také milující, naplňující a živé. To, co nás odvádí od pravé podstaty, jsou naše očekávání, programy, strachy a pochybnosti.

V bezpečí společného kruhu dovolme vyslechnutím příběhů života žen i mužů sami v sobě poodhalit to, co právě nás činí ve vztazích naplněné a šťastné, a udělat další krok k opravdovějšími vnímání sebe sama i našich blízkých.

OBECNĚ:
SPOLEČNÝ KRUH MUŽŮ A ŽEN
S JIRKOU A NATÁLIÍ

Tvoříme otevřenou „pravidelně“ se scházející skupinu mužů a žen.

Ať jsi žena, muž,
ať jsi v páru/partnerství nebo ne,
jsi vítán/a s otevřenou náručí i srdcem.

Dopřejme si společné zastavení, dopřejme si vnímat sebe sama, to světlo uvnitř nás, které nás spojuje a které se může rozzářit jen tehdy, dáme-li mu prostor a pozornost — naši plnou pozornost.

Jen buďme kým jsme a vykročme společně prožít a oslavit každý takový okamžik s radostí a posvátností. Krok mířící vstříc nejen sobě samým, ale hlavně k vzájemnému spolubytí, ve kterém umožníme tvořit prostor pro více lásky, vděčnosti, svobody, vzájemné úcty a opravdového partnerství bez podmínek a nároků.

Udělejme společně krok žen k mužům a mužů k ženám.

Buďme v pocitu bezpečí tím, čím jsme a otevřeme se… otevřeme naše milující srdce a nechme je promluvit jazykem lásky, naslouchejme své duši, která nás pobízí k tvořivosti a uctěme naše tělo jako dokonalý chrám pro duši, jež nám umožňuje zažívat vše, pro co jsme si přišli…Prohlubme v sobě pocit sebepřijetí, rozviňme lásku k ostatním i sobě sama a buďme tou ženou a tím mužem, jež jsou uvnitř nás.

V bezpečí společného kruhu dovolíme vyslechnutím příběhů života žen i mužů sami sobě proměnit své vnímání toho „druhého“, ať už to bude vnímání vědomé či na úrovni nevědomé. 
 

PRŮVODCI

Jirka & Natálie

Máš nějaké otázky?

Jirka Karbula
Poznávající, otevřený, chybující, naslouchající, tázající, silný i jemný, milující…

jirka.karbula@gmail.com

Natálie Presová
S otevřeným srdcem vítá rozmanitost života, jehož síla a hloubka ji nepřestává fascinovat…

natalie@presova.com

CENA

Cena za organizaci jednoho setkání je dobrovolná, s tím, že doporučený příspěvek za osobu je od 300 Kč za osobu.

Nabízíme také možnost přespání přímo v jurtě za poplatek 100 Kč/os.

Platí se na místě.

– – –
Prosíme, přijdi nejpozději 15 minut předem,
ať můžeme v 18.00 opravdu začít, děkujeme.